ΑΡΧΙΚΗ

Ταυτότητα του ΠΣΜΝ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού (ΠΣΜΝ) ιδρύθηκε το 1976 και αποτελεί τον συλλογικό φορέα εκπροσώπησης των ασθενών μεταμοσχευμένων εκ νεφρού  στην Ελλάδα.

Ο ΠΣΜΝ είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών (ΠΟΝ), στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας εκπροσωπείται με δύο μέλη. 

Αποστολή του ΠΣΜΝ είναι η  Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού, καθώς και η Ενίσχυση  & Προώθηση του Θεσμού της Δωρεάς Συμπαγών Οργάνων.

Το Έργο του ΠΣΜΝ

Στο πλαίσιο της αποστολής του ο ΠΣΜΝ υλοποιεί Δράσεις:

  • Υποστήριξης της βελτίωσης των παρεχόμενων στους Μεταμοσχευμένους εκ Νεφρού Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και της Ποιότητας Ζωής τους,
  • Ενημέρωσης για κρίσιμα θέματα  που αφορούν στην προστασία και προαγωγή της Υγείας των Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού,
  • Υποστήριξης της βελτίωσης των Ασφαλιστικών και Προνοιακών  Καλύψεων των Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού,
  • Προώθησης του Εκσυγχρονισμού και Διεύρυνσης  ρυθμίσεων  &  πλαισίου παροχής ειδικών προνομίων στους Μεταμοσχευμένους εκ Νεφρού,
  • Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης  των Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού,
  • Προώθησης και Προβολής του Θεσμού της Δωρεάς Συμπαγών Οργάνων,
  • Προώθησης του Εκσυγχρονισμού του Θεσμικού Πλαισίου της Δωρεάς Συμπαγών Οργάνων,
  • Διασφάλισης της  Ηθικής Αναγνώρισης, καθώς  και της υποστήριξης της Ποιότητας Ζωής των Ζώντων  Δοτών Συμπαγών Οργάνων.

Προστασία από την Λοίμωξη COVID-19

Μέτρα Προστασίας από την Λοίμωξη COVID-19 και λοιπών Λοιμώξεων του Αναπνευστικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ενημέρωση Μελών ΠΣΜΝ για την Λοίμωξη COVID -19

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΣΜΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών Υγείας Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ