Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού 19.03.2023 και ώρα 10,30 π.μ. στο Ξενοδοχείο   Αμαλία  (Λεωφ. Αμαλίας 10 Σύνταγμα).

Πανελλήνιος  Σύλλογος 

Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού                                       

Πρόσκληση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού σας προσκαλεί την Κυριακή 19.03.2023 και ώρα 10,30 π.μ. στην Εκλογοαπολογιστική Γενικη Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο   Αμαλία  (Λεωφ. Αμαλίας 10 Σύνταγμα) με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ. για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2022.

2. Έκθεση της Ελεγκτικής  Επιτροπής  για το  παραπάνω διάστημα.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και Ε. Ε. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του 2020-2022.

4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2023-2025.

 Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, επίσης να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα , διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας τους .

 Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνονται με απλή αίτηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς στα γραφεία του συλλόγου Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια Τ.Κ. 104 45 ή στο email  του Συλλόγου : info@psmn.gr έως τις 04/03/2023  & ώρα 14,00 μμ.

Οι  υποψήφιοι  για το νέο Δ.Σ. και  την Ε.Ε  πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                                    Η Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

 

 Σβάρνας Χρήστος  Μαρκοπούλου  Θεοδώρα                                                                                                                            

Ναυάρχου Βότση 21, Κάτω Πατήσια Τ.Κ. 104 45 Τηλ/Fax : 210 8541600   email: info@psmn.gr ή metnefrou@gmail.com site:www.psmn.gr