Υγειονομικές Επιτροπές

Θεσμικό Πλαίσιο :Νόμος 2643/98. (2010)

Αναμφίβολα, στη συνείδηση των περισσότερων πολιτών, οι υγειονομικές επιτροπές έχουν καταγραφεί ως συνώνυμο της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας, ενώ παράλληλα, επικρατεί σύγχυση και ασάφεια ως προς τις αρμοδιότητές τους.

Εδώ θα προσπαθήσουμε να γνωστοποιήσουμε ή να υπενθυμίσουμε αρμοδιότητες των ΥΕ που ίσως φανούν χρήσιμες σε κάποιους συνάδελφούς μας..

Οι υγειονομικές επιτροπές  διακρίνονται σε (3) τρις βασικές κατηγορίες.

Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές  του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε) .

Οι Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγειονομικές  Επιτροπές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  προσδιορίζουν την αναπηρία ,τα ποσοστά ανικανότητας( ποσοστό αναπηρίας) ,παρέχουν τις απαλλαγές  για από τα τέλη ταξινόμησης στη αγορά Ι.Χ επιβατικού αυτοκινήτου κ.π.λ. των ενδιαφερομένων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης κατά των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων επιτροπών προσφεύγοντας στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές Επιτροπές .Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις καταγγελιών οπότε μπορεί να δοθεί εντολή διενέργειας ελέγχου από το σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι Πρωτοβάθμιες  και Δευτεροβάθμιες υγειονομικές  Επιτροπές  του ΙΚΑ ΕΤΑΜ αποφασίζουν και αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2643/98 ότι κάποιος είναι  Α.Μ.Ε.Α (άτομο με ειδικές ανάγκες), εφόσον εξεταστεί και του χορηγηθεί γνωμάτευση στην οποία προσδιορίζεται η χρόνια σωματική ή ψυχική του πάθηση καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του που πρέπει να είναι 50% και άνω.

Στις επιτροπές αυτές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  εξετάζονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, είτε σε άλλο φορέα, είτε είναι ανασφάλιστοι.

Οι αποφάσεις των επιτροπών αυτών είναι απαραίτητες για την έκδοση συντάξεων των  ΑΜΕΑ του ιδιωτικού τομέα, για την διεκδίκηση μιας  θέσης εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου. Στις ίδιες Υγειονομικές  Επιτροπές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ απευθύνονται και τα παιδιά, τα αδέλφια ή οι σύζυγοι ατόμων που ενδιαφέρονται για διορισμό. Αν τα συγγενικά αυτά άτομα κριθούν ως έχοντα ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω λόγω ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή 50% και άνω λόγω νοητικής στέρησης ή αυτισμού, δίνεται το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο για διορισμό να τον διεκδικήσει μέσω του ΟΑΕΔ με αυξημένες πιθανότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται από την Α/θμια Υ.Ε που είναι πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Μαζί με τη σχετική αίτηση προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, το βιβλιάριο ασθενείας και όποιο άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την ασθένειά τους διαθέτουν.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων Αναπήρων του ΟΑΕΔ, εφόσον οι ίδιοι ενδιαφέρονται για εργασία. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού από έναν δικαιούχο αποκλείει τους υπόλοιπους στα πλαίσια της ίδιας οικογένειας. Ο διορισμός προϋποθέτει:

1)      την ύπαρξη των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση

2)      την εξέταση από την Α/θμια Υ.Ε που προβλέπεται από τον Υπαλληλικό κώδικα και η οποία θα κρίνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ικανός να εργαστεί στη συγκεκριμένη θέση.

3)      Την εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.

4)      Κατώτατο όριο ηλικίας το 21ο και ανώτατο το 45ο έτος.

Οι προϋποθέσεις, τα πρόσθετα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας και εγγραφής στα σχετικά μητρώα του ΟΑΕΔ γίνονται γνωστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γραφεία του ΟΑΕΔ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Κεντρικά Γραφεία ΟΑΕΔ: Πειραιώς 52- Αθήνα τηλ. 2105242327

Τ.Υ ΟΑΕΔ Ελευσίνας τηλ.2105542412

Τ.Υ ΟΑΕΔ Μεγάρων τηλ. 22960 28004

Τ.Υ ΟΑΕΔ Παλλήνης τηλ. 2106033489

Τ.Υ ΟΑΕΔ Λαυρίου τηλ. 2292025366

Από τις ίδιες επιτροπές εξετάζονται και οι εργαζόμενοι που είναι Α.Μ.Ε.Α προκειμένου να δικαιούνται έξι (6) επιπλέον ημέρες κανονικής άδειας, είτε εργάζονται στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Β) Α.Σ.Υ.Ε (Ανώτατη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή)

Βιωματική, αλλά με λεπτομέρειες και εμπεριστατωμένα σας παρέχουμε τις εξής πληροφορίες. Οι νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση καθώς και οι μεταμοσχευμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 15ετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που βρίσκεται στη Διεύθυνση Κάνιγγος 29.

Στο ισόγειο του κτιρίου και από τις 08:00 μέχρι της 14:00 πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αίτηση με την οποία θα ζητούν να παραπεμφθούν για εξέταση στην Α.Σ.Υ.Ε προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν. Μετά την παρέλευση κάποιων ημερών θα λάβουν στο σπίτι τους υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο θα παραπέμπονται στην Α.Σ.Υ.Ε.

Η Α.Σ.Υ.Ε εδρεύει  στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει μόνος του να επικοινωνήσει με τη γραμματεία της Α.Σ.Υ.Ε στα τηλέφωνα 210 7704770 και 2107715103 ή 2107494000 εσωτ. 4878 και να κλείσει ραντεβού για εξέταση. Μετά την αυτοπρόσωπη παρουσία και εξέταση από την Α.Σ.Υ.Ε αποστέλλεται η γνωμάτευση της Επιτροπής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί συντάσσεται σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείτε στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με την οποία οι νεφροπαθείς εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 166/2000 (χορήγηση πλήρους σύνταξης μετά την συμπλήρωση 15ετους πραγματικής υπηρεσίας). Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Γ.Λ.Κ. και της γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε στον ενδιαφερόμενο, αυτός μπορεί να παραιτηθεί από την υπηρεσία του. Να αναφέρουμε εδώ ότι ενώ το Γ.Λ.Κ. δέχεται αιτήσεις από 08:00 έως τις 14:00, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τις υπηρεσίες και να μιλήσει με του ς υπαλλήλους του Γ.Λ.Κ. από τις 12:00 – 14:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το Γ.Λ.Κ. 210 332 9900