Ποσοστό αναπηρίας 80%

Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό Φ. 11321/οικ.10219/688 ( Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας) οι νεφροπαθείς τελικού σταδίου καθώς και οι μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού δικαιούνται ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω επ ‘ αόριστον.

Δείτε ολόκληρο το νόμο εδώ : http://www.ika.gr/gr/infopages/kepa/FEK_1506_B_4-5-2012.pdf