Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΜΝ, το οποίο εκλέχθηκε στις Αρχαιρεσίες της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών, η  οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 7 Απριλίου 2023, είναι η  ακόλουθη: 

Πρόεδρος:Χρήστος Σβάρνας,
Αντιπρόεδρος:Ευγενία Πετρηνού,
Γενικός Γραμματέας:Νικόλαος Παπαδάτος,
Αν. Γενικός Γραμματέας:Κωνσταντίνος Μπούρας,
Ταμίας:Εμμανουέλα Βερβενιώτη,
Αν. Ταμίας:Χρήστος Κοντοπάνος,
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων:Άντζελα Δελή,
Μέλος:Αχιλλέας Λαδιάς, 
Μέλος:Μαρία Βεριβάκη,

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31.03.2026.