Γίνε Μέλος

Εάν επιθυμείτε να γίνετε Μέλος του ΠΣΜΝ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω Αίτηση Εγγραφής και να την αποστείλετε στο email:  nikosipapadatos@gmail.com

Για την εγγραφή σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε στα τηλ. 693 6062702 (Νίκος Παπαδάτος) και  697 3915420 (Κώστας  Μπούρας).

Η Ετήσια Συνδρομή είναι 20 € και το Δικαίωμα Εγγραφής 5 €

Αίτηση Εγγραφής (Επεξεργάσιμο Αρχείο) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΠΣΜΝ 01 2024-V1

ΙΒΑΝ Λογαριασμού ΠΣΜΝ στην  Εθνική Τράπεζα GR9601101340000013429601761

Παρακαλούμε να αναφέρεται  το ονοματεπώνυμο σας, καθώς και το έτος / έτη, στα οποία αφορά η συνδρομή σας, στην σχετική τραπεζική συναλλαγή.