Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Πρόεδρος Δ.Σ

Πολυδώρου Χριστόφορος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Μαρκοπούλου Θεοδώρα

Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Πετρηνού Ευγενία

Ταμίας Δ.Σ

Καλογρίδου Μερσίνη-Αθανασία

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ

Κουρής Ευστάθιος

Σύμβουλος Δ.Σ Δημοσίων Σχέσεων

Δημητρακόπουλος Απόστολος

Σύμβουλος Δ.Σ

Μπιλίρη Δήμητρα

Σύμβουλος Δ.Σ

Γούλιου Κωνσταντίνα

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

Πρόεδρος Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Δημητρακόπουλος Απόστολος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Μαρκοπούλου Θεοδώρα

Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Κουρής Ευστάθιος

Ταμίας Δ.Σ

Καλογρίδου Μυρσίνη-Αθανασία

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ

Ζερτοπούλης Αναστάσιος

Σύμβουλος Δ.Σ Δημοσίων Σχέσεων

Τερζόπουλος Ανδρόνικος

Σύμβουλος Δ.Σ

Αχτσής Ευάγγελος

Σύμβουλος Δ.Σ

Κατσίρος Αναστάσιος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2013

Πρόεδρος Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Πανταζής Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Βλάχος Αθανάσιος

Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Τερζόπουλος Ανδρόνικος

Ταμίας Δ.Σ

Καλογρίδου Μυρσίνη-Αθανασία

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ

Μαρκοπούλου  Θεοδώρα

Σύμβουλος Δ.Σ Δημοσίων Σχέσεων

Δημητρακόπουλος Απόστολος

Σύμβουλος Δ.Σ

Αχτσής Ευάγγελος

Σύμβουλος Δ.Σ

Σταυριανός Ελευθέριος