Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

 Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού

Ανασυγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του  Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού , ύστερα από την παραίτηση που υπέβαλε ο κ. Πολυδώρου Χριστόφορος για  προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους από τα καθήκοντα του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. Η παραίτηση έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος κ.  Νεραντζάκης Πολυχρόνης .

Το  Διοικητικό Συμβούλιο με την νέα του σύνθεση ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα Τέταρτη 13 Σεπτεμβρίου   2017  και ώρα 20.00 μ.μ στα γραφεία του συλλόγου Ναύαρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ :                                               Σβάρνας Χρήστος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ :                                        Πετρινού  Ευγενία
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ :                              Μαρκοπούλου  Θεοδώρα
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ :    Γούλιου Κωνσταντίνα
Ταμίας Δ.Σ :                                                     Καλογρίδου Μερσίνη-Αθανασία
Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ :                           Κουρής Ευστάθιος
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Δ.Σ :           Δημητρακόπουλος Απόστολος
Σύμβουλος Δ.Σ :                                             Μπιλήρη  Δήμητρα
Σύμβουλος  Δ.Σ                                              Νεραντζάκης  Πολυχρόνης

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβούλιου  λήγει στις 31/12/2019.

Διοικητικό Συμβούλιο 2017-2019

Πρόεδρος Δ.Σ

Πολυδώρου Χριστόφορος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Μαρκοπούλου Θεοδώρα

Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Πετρηνού Ευγενία

Ταμίας Δ.Σ

Καλογρίδου Μερσίνη-Αθανασία

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ

Κουρής Ευστάθιος

Σύμβουλος Δ.Σ Δημοσίων Σχέσεων

Δημητρακόπουλος Απόστολος

Σύμβουλος Δ.Σ

Μπιλίρη Δήμητρα

Σύμβουλος Δ.Σ

Γούλιου Κωνσταντίνα

Διοικητικό Συμβούλιο 2014-2016

Πρόεδρος Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Δημητρακόπουλος Απόστολος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Μαρκοπούλου Θεοδώρα

Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Κουρής Ευστάθιος

Ταμίας Δ.Σ

Καλογρίδου Μυρσίνη-Αθανασία

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ

Ζερτοπούλης Αναστάσιος

Σύμβουλος Δ.Σ Δημοσίων Σχέσεων

Τερζόπουλος Ανδρόνικος

Σύμβουλος Δ.Σ

Αχτσής Ευάγγελος

Σύμβουλος Δ.Σ

Κατσίρος Αναστάσιος

 

Διοικητικό Συμβούλιο 2011-2013

Πρόεδρος Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Πανταζής Νικόλαος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Βλάχος Αθανάσιος

Αν/τής Γενικός Γραμματέας Δ.Σ

Τερζόπουλος Ανδρόνικος

Ταμίας Δ.Σ

Καλογρίδου Μυρσίνη-Αθανασία

Αναπληρωτής Ταμίας Δ.Σ

Μαρκοπούλου  Θεοδώρα

Σύμβουλος Δ.Σ Δημοσίων Σχέσεων

Δημητρακόπουλος Απόστολος

Σύμβουλος Δ.Σ

Αχτσής Ευάγγελος

Σύμβουλος Δ.Σ

Σταυριανός Ελευθέριος