Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού: Εργαστηριακές Εξετάσεις Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού στο Λαϊκό Νοσοκομ είο

Εργαστηριακές Εξετάσεις Μεταμοσχευμένων εκ Νεφρού στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Αθήνα 01.06.2023,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, το τελευταίο τρίμηνο έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εργαστηριακών εξετάσεων.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων, οι οποίες επηρέασαν και τους ασθενείς μεταμοσχευμένους εκ νεφρού.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, εντόπισε από την γέννηση τους τα προβλήματα αυτά των καθυστερήσεων και παρενέβη άμεσα, με την υποβολή πρακτικών και ρεαλιστικών προτάσεων,  με στόχο την αντιμετώπιση τους.

Έτσι, μετά από επανειλημμένες συναντήσεις και συνεννοήσεις, με τον Διοικητή  του Λαϊκού Νοσοκομείου κ. Θεοφάνη Ροΐδη και τους συνεργάτες του, καθώς και με την Διευθύντρια της Κλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού, Αναπλ. Καθηγήτρια κα Σμαραγδή Μαρινάκη, κατέστη δυνατή η αποκατάσταση της ομαλή πορείας πραγματοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασθενείς μεταμοσχευμένους εκ νεφρού, με την εφαρμογή των παρακάτω προτάσεων του Συλλόγου μας:

  1. Λειτουργία στο Γραφείο Κίνησης Ταμείου, με αποκλειστική εξυπηρέτηση των ασθενών μεταμοσχευμένων εκ νεφρού,
  2. Ενίσχυση του προσωπικού του Τμήματος Αιμοληψίας και
  3. Παροχή δυνατότητας (από 01.06.2023) στους μεταμοσχευμένους ασθενείς να κλείνουν ταυτόχρονα το ραντεβού για τις αιμοληψίες, μαζί με το ραντεβού για το τακτικό εξωτερικό ιατρείο με τους παρακάτω τρόπους:
  • στις τηλ. γραμμές του 213 2061458 και 213 2061459 του Λαϊκού Νοσοκομείου   
  • στο τηλ. κέντρο 1535  και
  • στην ιστοσελίδα https://1535.gr/ του Συστήματος Γραμμή για την Υγεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.                                  

ΣΒΑΡΝΑΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ                             ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ