Καταστατικό

Το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του ΠΣΜΝ εγκρίθηκε από την  Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Μελών του, η  οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2023 και ισχύει απο τις 26.07.2023.

Διαβάστε το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του ΠΣΜΝ. (PDF Αρχείο)