Γίνε Υποστηρικτής

Εάν επιθυμείτε να γίνεται Υποστηρικτής του Έργου του ΠΣΜΝ, παρακαλούμε καταβάλετε την δωρεά σας στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό του ΠΣΜΝ, στην Εθνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΣΜΝ, προβλέπονται οι ακόλουθες Κατηγορίες Υποστηρικτών:

α) Δωρητής:                    Καταβολή δωρεάς άνω των         20 €

β) Ευεργέτης:                  Καταβολή δωρεάς άνω των    5.000 €

γ) Μεγάλος Ευεργέτης: Καταβολή δωρεάς άνω των 10.000 €

ΙΒΑΝ Λογαριασμού ΠΣΜΝ στην  Εθνική Τράπεζα GR9601101340000013429601761

Παρακαλούμε να αναφέρεται  το ονοματεπώνυμο σας, καθώς και τον χαρακτηρισμό Δωρεά, στην σχετική τραπεζική συναλλαγή.