Αβλεψία εκ παραδρομής ή νέος εμπαιγμός των ΑΜΕΑ

avlepsia-ameaΑξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο πρόσφατα ψηφιστείς από την Βουλή  νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016» σελίδα 5606 του ΦΕΚ 222  τεύχος Α  στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ  ΙΑ.5. “ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ” εξαιρεί από την μείωση των συντάξεων τους συνταξιούχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 4 και 5 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4024/11 και του νόμου 612/1977 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η συγκεκριμένη εξαίρεση είναι άνευ περιεχομένου αφού το εδάφιο 5 της παραγράφου 2 του νόμου 4024/11 δεν υπάρχει.

Το εδάφιο 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4024/11 αναφέρεται ρητά στις εξαιρέσεις και όχι τα εδάφια 4,5 της πιο πάνω παραγράφου.  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η λάθος αναγραφή των εδαφίων έγινε λόγω αβλεψίας εκ παραδρομής και  όχι σκόπιμα γιατί αυτό θα αποτελούσε ένα νέο εμπαιγμό σε βάρος των ΑΜΕΑ.  Άμεσα θα πρέπει να αποκατασταθεί το λάθος με νέα τροπολογία στο πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει προς συζητηση στη Βουλή με την σωστή διατύπωση των εδαφίων ως εξής : Από τις ανωτέρω μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις των εδαφίων 3,και 4  της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και του ν. 612/1977, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Μετά τιμής.

Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:
Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:

Διαβάστε το ΦΕΚ