Όχι Γενόσημα Ανοσοκατασταλτικά Φάρμακα στους Μεταμοσχευμένους

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ με αρ. πρωτοκ. : οικ 27361 22.08.2013 προβλέπει ότι η υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία ισχύει για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τα φάρμακα που εντάσσονται στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Εξαιρούνται από την υποχρέωση συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία μόνο πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις φαρμάκων ή ασθενειών, οι οποίες εξειδικεύονται στις παραγράφους 4 και 5 της εν λόγω απόφασης, η δε συνταγογράφηση με χρήση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησης του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους.
Το πλαφόν του 15% της συνταγογράφησης με χρήση εμπορικού ονόματος του κάθε ιατρού στη διάρκεια του έτους δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους μεταμοσχευμένους ασθενείς που παίρνουν πρωτότυπα ανοσοκατασταλτικα φάρμακα σύμφωνα και με Υπουργική απόφαση υπ αριθμ ΕΜΠ4(ΦΕΚ ‘Β 3057/18-11-2012. Όταν ο συνταγογράφος ιατρός εξαντλήσει το πλαφόν του 15% είναι υποχρεωμένος να συνταγογραφήσει ακόμη και για τους μεταμοσχευμένους γενόσημα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Η γενικευμένη εφαρμογή αυτής της διάταξης σε όλους τους ασθενείς δεν λαμβάνει υπ όψιν τις βασικές ιδιαιτερότητες των χρονιών παθήσεων στενού θεραπευτικού δείκτη όπως είναι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων (νεφρού , καρδιάς , ήπατος ,πνευμόνων, κ.λ.π.) δημιουργεί μεταμοσχευμένους δυο κατηγοριών .αφού θα υπάρχουν «οι ευνοημένοι –τυχεροί»μεταμοσχευμένοι οι όποιοι θα παίρνουν τα πρωτότυπα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και οι υπόλοιποι , οι αποκλεισμένοι που λόγω υπέρβασης του πλαφόν του συνταγογράφου ιατρού θα παίρνουν γενόσημα δεδομένου ότι θα συνταγογραφούνται τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα με βάση την δραστική ουσία .

Κατανοούμε την ανάγκη να περισταλεί η αυξημένη φαρμακευτική δαπάνη και να εξορθολογιστεί ο τομέας του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα. Όμως δεν είναι δυνατόν με Διοικητικές πράξεις αυτού του τύπου να υποκαθίστανται οι αποτελεσματικές επιστημονικές θεραπευτικές αγωγές των θεραπόντων ιατρών μας με γενόσημα φάρμακα , που δεν έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί επαρκώς και για τα οποία έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις . Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αντιμετωπίζει ως πειραματόζωα τους χρόνια πάσχοντες αφού μεταβάλλονται συνεχώς οι θεραπευτικές αγωγές λόγω του χαμηλού κόστους που επιλέγεται κάθε φορά .

Επισημαίνουμε ότι, ειδικά στην μεταμόσχευση, λεπτές ισορροπίες επιτυγχάνονται ύστερα από ακριβείς και συχνά μακροχρονίους χειρισμούς των θεραπόντων ιατρών, στις οποίες βασίζεται η βιωσιμότητα των μοσχευμάτων μας. Οι ισορροπίες αυτές είναι εξαιρετικά εύθραυστες δεδομένης της πολυφαρμακίας που επιβάλλει η ισχυρή ανοσοκατασταλτική αγωγή.
Ενδεχόμενη αλλαγή της βασικής φαρμακευτικής ανοσοκατασταλτικής αγωγής με γενόσημα ανοσοκατασταλτικά αυτόματα θα έθετε σε κίνδυνο τόσο την ομαλή λειτουργία του μοσχεύματος, όσο και την γενικότερη λειτουργία του οργανισμού στο σύνολό του με απρόβλεπτες και μοιραίες συνέπειες την απόρριψη του μοσχεύματος ίσως και το θάνατο.
Μια τέτοια εξέλιξη αφ ενός θα συνιστούσε έμπρακτη απαξίωση και προσβολή του ιερού θεσμού της δωρεάς οργάνων από ζώντες η αποβιώσαντες δότες , αφ ετέρου δε, θα έθετε τους όποιους ηθικούς αυτουργούς ενώπιον της συνείδησης τους ή και του νόμου.
Επιπλέον ενδεχόμενη αλλαγή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής και μάλιστα επανειλημμένα ,αφού συχνά πυκνά οι τιμές των γενοσήμων θα αλλάζουν επομένως θα επιλέγεται το φθηνότερο γενόσημο θα δημιουργήσει συχνές μετρήσεις των επίπεδων του φαρμάκου στο αίμα , γεγονός που αναιρεί την όποια προσδοκώμενη εξοικονόμηση πόρων , χωρίς να υπολογίζεται και το κόστος της νοσηλείας λόγω πιθανών επιπλοκών.
Μας ανησυχούν βαθύτατα επίσης οι δημοσιευμένες μελέτες που αναφέρουν ότι :
ü το εύρος διακύμανσης πολλών ανοσοκατασταλτικών γενοσήμων ανέρχεται σε 80%-125 και δεν πληρούν τις νέες προϋποθέσεις της ΕΜΑ που είναι 90%-111% .
ü όλες οι μελέτες βιο-ισοδυναμίας έχουν γίνει σε υγιείς.
ü Οι μελέτες βιο-ισοδυναμιας των γενοσήμων με το πρωτότυπο φάρμακο δεν εξετάζουν και δεν μπορούν να προβλέψουν τις πιθανές διαφορές στην αλληλεπίδραση τους με αλλά φάρμακα.

ü Οι θεράποντες ιατροί μας σε όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα της χώρας μας στην παμψηφία τους συστήνουν τα πρωτότυπα σκευάσματα τα οποία εμπιστεύονται.

Οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι, εντοπίζονται με γνωματεύσεις, δημοσιεύσεις και από τους πλέον αρμόδιους επί του θέματος όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων , Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Νεφρολογική εταιρία καθώς και άλλοι διεθνείς Oοργανισμοί.
Είναι φυσικό λοιπόν να οδηγούν την πλειοψηφία των χρονίως πασχόντων στην επιλογή της λαμβανομένης αγωγής που είναι δοκιμασμένη και έχει αποδειχθεί ασφαλής.

Με βάσει τις σκέψεις αυτές που σας εκθέσαμε που αποτελούν προϊόν έκφρασης συναισθημάτων απελπισίας και απόγνωσης σας καλούμε να επανεξετάσετε το περιεχόμενο της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ με αρ. πρωτοκ. : οικ 27361 22.08.2013 40890/28-09-2012 του ΕΟΠΥΥ και να εξαιρέσετετους τους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων (νεφρού , καρδιάς , ύπατος ,πνευμόνων, κ.λ.π.) από κάθε πλαφόν ,η δε συνταγογράφηση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων τους να γίνεται με βάση την εμπορική ονομασία ώστε να παίρνουν τα πρωτότυπα φάρμακα .
Με την πεποίθηση ότι το αίτημα μας θα εξεταστεί με την υπευθυνότητα που του αρμόζει σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.