Απαλαγή ταξινόμησης

apallagi-taksinomisisΠροϋποθέσεις, και δικαιολογητικά για χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ανάπηρων Έλληνων πολίτων και πολιτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του υπουργείου Οικονομικών για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατεβάστε το ΦΕΚ