Απαλλαγή από τέλη διοδίων

diodiaΑπαλλαγή ατόμων με αναπηρία από τέλη διοδίων

Επεκτείνεται η απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων στα επιβατικά οχήματα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά. Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ .Πρωτ.Δ16γ/114/13/127/Γ, την οποία υπέγραψαν ο υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς και ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας.

Με την απόφαση τροποποιείται άλλη κοινή Υπουργική Απόφαση από τις 15 Μαίου 2007, με την οποία επεκτεινόταν η απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1647/1986, στα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών. Η διέλευση γίνεται με επίδειξη του δελτίου στάθμευσης. Το δελτίο στάθμευσης χορηγείται στους ΑΜΕΑ από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στο τμήμα Συγκοινωνιών . Το δελτίο στάθμευσης αντικαθιστά το ειδικό σήμα στάθμευσης. Επιδυκνείεται μαζί με το έγγραφο της Εφορίας περί απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας στα διόδια για ελεύθερη Διέλευση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα πιο κάτω :

-Αίτηση χορήγησης Δελτίου Στάθμευσης (Το έντυπο χορηγείται από το Υπουργείο)

-Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

-Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του αιτούντος.

-Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

-Το ειδικό σήμα στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα, το οποίο προβλέπεται από την Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας , εφόσον έχει χορηγηθεί.

-Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας στην οποία θα προσδιορίζεται η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,καθώς και το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να είναι άνω του 67%.

-Κάθε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική ή την αναδοχή Ατόμων με αναπηρίες.