Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων

Aριθμ. Α2β/ΓΠ/23695/15 (ΦΕΚ 223 ΥΟΔΔ/06-04-2015) : Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1 Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 25 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και με­ταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/ Α΄/27-6-2011).

β) των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/ Α΄/9-3-1999)

  1. Το με αριθμ. 678/24-3-2015 έγγραφο του Πανελλη­νίου Ιατρικού Συλλόγου με θέμα:

Υπόδειξη Εκπροσώπων.

  1. Το με αριθμ. 97/20-3-2015 έγγραφο του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος.
  2. Το με αριθμ. 613/19-3-2015 έγγραφο της Εθνικής Συ­νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) με θέμα: Υπόδειξη Εκπροσώπων Ε.Σ.Α.με.Α. στο Δ.Σ. του ΕΟΜ.
  3. Το με αριθμ. πρωτ. 1373/23-3-2015 έγγραφο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:
  4. Ορίζουμε μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι­κού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, (Ε.Ο.Μ.) τα κατωτέρω πρόσωπα:

α. Φουρτούνα Κωνσταντίνο του Αναστασίου, με Α.Δ.T. AA 319684, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Νεφρο-λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αναπληρωτή του τον Ζακυνθινό Σπυρίδωνα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ 504924, Καθηγητή, Δ/ντή Α΄ Κλινικής Εντατικής Θερα­πείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στο ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

β. Αναγνωστόπουλο Αχιλλέα του Ζαφειρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 173656, Συντονιστή Δ/ντή Αιματολόγο στην Αιμα­τολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αναπληρωτή του τον Καρακάση Δημήτριο του Ηρακλή, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 574667, Δ/ντή Μο­νάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

γ. Καραμπίνη Ανδρέα του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 781083, Καθηγητή ΕΚΠΑ, Δ/ντή ΜΕΘ ΩΝΑΣΕΙΟΥ Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, με αναπληρωτή του τον Μανδραγό Κωνσταντίνο του Ελευθερίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 568366, Συντονιστή Δ/ντή ΜΕΘ στο Γ.Ν.Α. «Κοργια-λένειο-Μπενάκειο»

δ. Μπολέτη Ιωάννη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 005412, Καθηγητή Νεφρολογίας ΕΚΠΑ, Δ/ντή Νεφρολογικής Κλι­νικής, Επιστημονικό Υπεύθυνο Μονάδας Μεταμόσχευ­σης Νεφρού στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», με αναπληρωτή του τον Παπανικολάου Βασίλειο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 212556, Καθηγητή, Δ/ντή Χειρουργικής Κλινικής Με­ταμοσχεύσεων του Α.Π.Θ., στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

ε. Ινιωτάκη Αλίκη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 251146, Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογίας στο Ανοσο­λογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με ανα-πληρώτριά της την Σταυροπούλου-Γκιόκα Αικατερίνη του Γρηγορίου, με Α.Δ.Τ. Χ 029364, Δ/ντρια Βιοπαθο-λόγο-Ανοσολόγο της ΕΛ.ΤΟΠΑ του Ιδρύματος Ιατροβι-ολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

στ. Λύτρα Θεόδωρο του Σωτηρίου, με Α.Δ.Τ. Χ 103847, Δικηγόρο, PhD Νομικής, με αναπληρωτή του τον Βιδάλη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. Σ 545783, Δικη­γόρο, Επιστημονικό Συνεργάτη Βιοηθικής, PhD Νομικής.

ζ. Βλασταράκο Μιχαήλ του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 581807, Πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ως εκ­πρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με ανα­πληρώτρια του την Μαρία Πασακιώτου – Μπιντούδη του Αγγελή, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 162378, Χειρουργό, ομοίως.

η. Φακουκάκη Βασιλική του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Σ 659310, Προϊσταμένη της αρμόδιας για τις μεταμοσχεύσεις Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή της τον Κάππα Κωνσταντίνο του Θεοχάρη, με Α.Δ.Τ. Τ 120601, Προϊστάμενο Τμήματος Γ της ίδιας Δ/νσης.

θ. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρε­ωτικής, Νικόλαον Χατζηνικολάου του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. Ν 782711, ως εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αναπληρωτή του τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτο­πρεσβύτερο, Αδαμάντιο Αυγουστίδη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 502920, Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογι­κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομοίως.

ι. Λεοντόπουλο Γρηγόρη του Σταύρου, με Α.Δ.T. AH 603203, ως εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με αναπληρώτριά του την Θεοδωρίδου Χριστίνα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. Ρ 105752, ομοίως.

ια. Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.T. AZ 620920, ως εκπρόσωπο του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών – Νοσηλευτών Ελλάδος, με αναπληρώτριά της την Μαρία Μήτσιου του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. 1049882/ΓΕΣ, ομοίως.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Καραμπίνη Ανδρέα.
  2. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου ορίζουμε τον Μπο-λέτη Ιωάννη.
  3. Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι για τρία χρόνια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015