Προτάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία  της 21.6.2017 με Θέμα τη Λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Ο σύλλογος μας μετά από πρόσκληση της  Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία  της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της  παραπάνω Υποεπιτροπής της 21.6.2017 και εξέφρασε τις απόψεις του. Το σύλλογο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Πολυδώρου Χριστόφορος και ο αντιπρόεδρος Σβάρνας Χρήστος.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της υποεπιτροπής ακούστηκαν οι απόψεις τόσο της διοίκησης του ΕΦΚΑ όσο και πολλών συλλόγων και φορέων ασθενών. Οι απόψεις του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού εκφράστηκαν με τις ομιλίες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και περιληπτικά συνοψίζονται στα εξής:

Η λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. σαφέστατα επέφερε έναν ορθολογισμό στο μέχρι τότε θολό τοπίο που επικρατούσε και έδωσε μια αντικειμενικότητα στην απόδοση των ποσοστών αναπηρίας των ΑμΕΑ.  Η απόδοση πλέον των ποσοστών αναπηρίας καθορίζονται με βάση τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.) και τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. Σαφέστατα χρειάζεται να γίνουν βελτιώσεις σε ορισμένα σημεία που αφορούν στη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. , ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους, και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ασθενών σε αυτά.

Οι προτάσεις μας είναι οι εξής:

 • Κατάργηση καταβολής του παραβόλου των 46,14€ σε όλους τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους,
 • Κατάργηση καταβολής  του παραβόλου των 46,14€ σε όσους ασκούν προσφυγή κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ),
 • Στελέχωση των Υγειονομικών Επιτροπών με περισσότερες ειδικότητες γιατρών,
 • Σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) την ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα στοιχεία του φακέλου και τη χορήγηση αποσπάσματος πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
 • Τη χορήγηση Πιστοποιητικού Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση χωρίς την ανάγκη αναθεώρησης του ανάλογα με τη χρήση του όπως ισχύει μέχρι σήμερα,
 • Δημιουργία Κανονιστικού Πλαισίου λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.,
 • Σύσταση ειδικού σώματος γιατρών και συνεχή εκπαίδευση τους,
 • Παρακολούθηση και Αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας όταν αυτό απαιτείται,
 • Πλήρη αιτιολόγηση αποφάσεων απόδοσης ποσοστού αναπηρίας,
 • Ενίσχυση των ΚΕ.Π.Α. της Νησιωτικής Χώρας,
 • Παράταση χορήγησης όλων των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας για όσο χρόνο, με υπαιτιότητα της υπηρεσίας καθυστερεί η απόφαση έκδοσης των ΚΕ.Π.Α.,
 • Αύξηση του Χρόνου ένστασης κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) από τις 10 μέρες που ισχύει σήμερα στον 1 μήνα.

 

Όλη η Ομιλία του Προέδρου (Χριστόφορου Πολυδώρου)

Θα θέλαμε αρχικά να ευχαριστήσουμε την επιτροπή για την πρόσκληση και ελπίζουμε η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στο μέλλον. Είναι σίγουρα πολύ  θετικό που η επιτροπή σας αναδεικνύει θέματα που αφορούν στην αναπηρία.

Η ανάγκη  χορήγησης ασφαλιστικών, προνοιακών, συνταξιοδοτικών ή όποιων άλλων παροχών που συνδέονται με την ύπαρξη αναπηρίας ήταν αυτό που οδήγησε το Σεπτέμβριο του 2011 στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου  προσδιορισμού του βαθμού αναπηρίας και στη σύσταση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας «ΚΕ.Π.Α.» και των υγειονομικών επιτροπών.

Από τη έναρξη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. όλες οι αποφάσεις για το ποσοστό αναπηρίας, εκδίδονται πλέον σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, κάτι το οποίο προσδίδει αναμφισβήτητα στο σύστημα μια αντικειμενικότητα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αδιάβλητες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνωματεύσεις τουλάχιστον όσον αφορά στη περίπτωση των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου (ΧΝΑΤΣ) υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση.

Ένα θετικό βήμα το οποίο ακολούθησε, είναι η  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2906 30/11/2013)  σύμφωνα με την οποία θεσπίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον.  Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην πλεονεκτική θέση, διότι σε μία από αυτές τις 43 παθήσεις που λαμβάνουν αναπηρία αορίστου χρόνου εντάσσονται και οι ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου (ΧΝΑΤΣ) υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση.

Ως εκ τούτου,  χιλιάδες συμπολίτες μας, πάσχοντες των παραπάνω 43 ασθενειών και αναπηριών, δεν θα χρειάζεται να επαναξιολογηθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός την άρση της ταλαιπωρίας των ΑμεΑ και αφετέρου τη μείωση του φόρτου λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. εξοικονομώντας ταυτόχρονα οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

Όσον αφορά στην οικονομική επιβάρυνση των ΑμεΑ που καταφεύγουν στις επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση της Αναπηρίας τους  υπάρχει η υποχρέωση της καταβολής παραβόλου ύψους 46,14€. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκυκλίου της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, κας Θεανώς Φωτίου (άρθρο 68 του ν. 4445/2016) θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14€ μόνο για τους ανασφάλιστους και άπορους οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και αιτούνται την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Εμείς, σαν Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού,

 • Πιστεύουμε ότι η απαλλαγή καταβολής του παραβόλου των 46,14€ θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους .
 • Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τη διαδικασία προσφυγής κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) όπου και πάλι ο ενδιαφερόμενος  πρέπει να απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου.

Η καταβολή του ποσού αυτού:

 • επιβαρύνει τα ήδη χαμηλά εισοδήματα των ατόμων με αναπηρία και
 • καταργεί τον εξορισμού δημόσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η διαδικασία πιστοποίησης.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Α) Απόδοση Ποσοστού Αναπηρίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (Κ.Ε.Β.Α.) και όσον αφορά  στην δικιά μας κατηγορία (ασθενών με Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου (ΧΝΑΤΣ) υπό εξωνεφρική αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση ) οι απονομές γίνονται με βάση τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας  και δε παρατηρούνται προβλήματα.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, ιδιαίτερα δευτερογενών συνυπαρχουσών παθήσεων (συννοσηρότητα) όπου υπάρχουν κάποια  προβλήματα που  αφορούν καθαρά στη σύνθεση της Υγειονομικής Επιτροπής, δηλαδή στην ελλείψει όλων των σχετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

 • Προτείνουμε λοιπόν τη στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών με περισσότερες ειδικότητες γιατρών.

Β) Ένσταση κατά της απόφασης της ΑΥΕ

Η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος της ένστασης των ενδιαφερομένων πολιτών κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ), προσκρούει πολύ συχνά  στη δυσκολία τεκμηρίωσης και την άρνηση, από πλευράς των αρμοδίων οργάνων, να επιτρέψουν την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα στοιχεία του φακέλου. Αυτό έγκειται κυρίως στην άρνηση χορήγησης αποσπάσματος πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής με αποτέλεσμα να μην τους παρέχει τη δυνατότητα να αντικρούσουν επί της ουσίας την απόφαση.

 • Προτείνουμε λοιπόν σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) την ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα στοιχεία του φακέλου και τη χορήγηση αποσπάσματος πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής.
 • Τέλος προτείνουμε τη χορήγηση Πιστοποιητικού Αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση χωρίς την ανάγκη αναθεώρησης του ανάλογα με τη χρήση του όπως ισχύει μέχρι σήμερα.