Ανακοίνωση Ε.Ο.Μ. σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την απόφαση της Ιεράς Συνόδου

Με αφορμή την ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, περί αντίθεσής της σε άρθρα του νέου νόμου 3984/11 «Δωρεά & Μεταμόσχευση Οργάνων», το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) επισημαίνει ότι, η αναφερόμενη στα Μ.Μ.Ε. «ανησυχία» και «αντίθετη γνώμη» του ΕΟΜ σχετικά με τον νέο νόμο, χαρακτηρίζει τις θέσεις του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου και όχι τις θέσεις της νέας σύνθεσής του από 16/06/2011.
 Το παρόν Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. συντάσσεται με το νέο νόμο, ο οποίος εναρμονίζεται απόλυτα με τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες και εκφράζει την πίστη ότι ο νέος νόμος θα προωθήσει έμπρακτα τη Δωρεά Οργάνων στη χώρα μας, διασφαλίζοντας ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των μεταμοσχεύσεων και προστατεύοντας την ελεύθερη βούληση των πολιτών.
Η έναρξη της ισχύος της «εικαζόμενης συναίνεσης», σύμφωνα με το νόμο, έχει οριστεί για την 01/07/2013, παρ όλα αυτά, κατόπιν της διάγνωσης του θανάτου, θα εξακολουθήσει να ζητείται η συναίνεση των συγγενών του εκλιπόντος για την αφαίρεση των οργάνων  του, όπως γίνεται σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη με την αντίστοιχη νομοθεσία. Σύμφωνα και με τη παγκόσμια εμπειρία, η εικαζόμενη συναίνεση, με τον τρόπο που εφαρμόζεται,  έχει αποδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο αλλαγής της νοοτροπίας των πολιτών υπέρ της Δωρεάς Οργάνων. Άλλωστε ο νόμος  3984/11 παρέχει ρητά σε κάθε πολίτη το δικαίωμα της έκφρασης και πιστοποίησης της αντίθεσής του.
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. διατηρεί την πίστη του στη σημαντική συμβολή της Εκκλησίας στη προσπάθεια σωτηρίας ασθενών συνανθρώπων μας.