Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ

Έκδοση ηλεκτρονικών καρτών ΑΜΕΑ
Ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τις διελεύσεις των ατόμων ΑΜΕΑ από τους σταθμούς διοδίων ευθύνης της, έχει ξεκινήσει την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, που διατίθενται σε δικαιούχους Δελτίων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και Ανάπηρους Πολέμου.

Από την 1η Μαΐου 2015 οι ηλεκτρονικές κάρτες ΑΜΕΑ θα είναι το μοναδικό μέσο διέλευσης από του σταθμούς διοδίων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Έως και την 30η Απριλίου θα γίνονται παράλληλα αποδεκτά και τα δελτία στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Για την απόκτηση της εν λόγω κάρτας, οι δικαιούχοι παρακαλούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΑΜΕΑ

Φωτοτυπία* των 2 όψεων του Δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, με τυπωμένα τα παρακάτω στοιχεία:
αριθμό μητρώου του Δελτίου στάθμευσης
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X., Κατ.2) στο οποίο αντιστοιχεί το Δελτίο στάθμευσης
στοιχεία της υπηρεσίας που το εξέδωσε.
Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον αιτούντα** και επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

( http://www.aegeanmotorway.gr/pdf/forms_for_disabled/ypefthini_dilosi.pdf )

Συνοδευτικό υποβολής δικαιολογητικών, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον αιτούντα**. ( http://www.aegeanmotorway.gr/pdf/forms_for_disabled/sinodeftiko_ypovolis_amea.pdf )

* α)κατά την υποβολή δικαιολογητικών σε Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, απαιτείται η επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου στάθμευσης/άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου, ή η παράδοση επικυρωμένου φωτοαντίγραφού τους

β) στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου στάθμευσης/άδειας κυκλοφορίας ανάπηρου πολέμου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
Υπ’ όψιν Εξυπηρέτησης Πελατών
Τ.Θ. 3106
Τ.Κ. 41004, Λάρισα

Αποστολή Ηλεκτρονικής Κάρτας ΑΜΕΑ

Έπειτα από την παραλαβή και την επεξεργασία των δικαιολογητικών, θα ακολουθεί η αποστολή των ηλεκτρονικών καρτών προς τους δικαιούχους, στα στοιχεία διεύθυνσης που θα αναγράφονται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Η αποστολή των καρτών γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους και πραγματοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

Δείτε ολόκληρη τη διαδικασία εδώ : http://www.aegeanmotorway.gr/eway_for_disabled.html