Γενική Συνέλευση Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού Κυριακή 06/03/2016 και ώρα 11.00 π.μ

Πανελλήνιος Σύλλογος                                                                 Αθήνα : 17.02.2016
Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού                                                 Αριθ. Πρωτ. : 864
Ναυάρχου Βότση 21, Κάτω Πατήσια, 10445
Τηλ. / Fax: 210 8541600 ΚΙΝ 6944-699900
email : info@psmn.gr site : www. psmn.gr

Πρόσκληση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 06/03/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Ναυάρχου Βότση 21 Κάτω Πατήσια με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2015.
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το παραπάνω διάστημα.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και Ε. Ε. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα του 2015.
4. Ενημέρωση επί των θεμάτων που απασχολούν τους νεφροπαθείς μεταμοσχευμένους.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή στις 13/03/2016 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης στη ίδια διεύθυνση και ίδια ώρα .
Η ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών στην Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη ώστε ο Σύλλογός μας να αγωνίζεται και να υπερασπίζεται αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα των νεφροπαθών μεταμοσχευμένων .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Προεδρος Δ.Σ.                Η Γενική. Γραμματέας Δ.Σ

Σβάρνας Χρήστος                  Μαρκοπούλου Θεοδώρα