Εγκύκλιος ΙΚΑ για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. σας ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τoν ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής:

ika_logo

 Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

 Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του

 Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε.

 Να ενημερώνεται ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας

 Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. (συν/νο εγχειρίδιο οδηγιών).

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι από 7/11/2016 τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. υπογράφονται και ψηφιακά

Δείτε όλη την εγκύκλιο με το εγχειρίδιο χρήσης εδώ : egyklios201216ika-kepa-ilektronika