Συνάντηση Αντιπροσωπείας Διοικητικού Συμβουλίου Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού με το Διοικητή του ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού (ΠΣΜΝ) αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Χ. Πολυδώρου, τον Αντιπρόεδρο Χ. Σβάρνα, τη Γενική Γραμματέα Θ. Μαρκοπούλου και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας Α. Δημητρακόπουλο, επισκέφθηκε σήμερα 1.6.2017 το Διοικητή του ΓΝΑ «Λαϊκό» κ. Ηρακλή Χαρμανίδη, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν στις μεταμοσχεύσεις καθώς επίση και σε προβλήματα των μεταμοσχευμένων νεφροπαθών στα οποία υπέβαλε προτάσεις για την επίλυση τους.

Πρώτο θέμα που θέσαμε ήταν η παρατηρούμενη καθυστέρηση  των μεταμοσχεύσεων από «ζώντα δότη». Όπως ανέφερε ο κ. Χαρμανίδης, η καθυστέρηση αυτή, θα μειωθεί άμεσα επειδή οι 4 μεταμοσχεύσεις από «ζώντα δότη» που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή, θα γίνουν 8, λόγω του επιπλέον χειρουργικού τραπεζιού που αγοράστηκε, του επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο  θα στελεχώσει τη ΜΜΝ και του νέου Μεταμοσχευτή Ιατρού που θα ενταχθεί στη μονάδα μέσα στο επόμενο εξάμηνο (μέχρι το τέλος του 2017).

Η νέα ανακαινισμένη μονάδα μεταμόσχευσης νεφρού, σύμφωνα με διαβεβαίωση του κ. Χαρμανίδη, θα χρησιμοποιείτε εφεξής αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της μεταμόσχευσης νεφρού και ήπατος και για τη νοσηλεία μεταμοσχευμένων ασθενών (για την πρωτογενή ή δευτερογενή πάθησή τους) ή νεφροπαθών ασθενών που προετοιμάζονται για μεταμόσχευση.

Συζητήσαμε ακόμα το θέμα της Μονάδας Εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και ζητήσαμε να γίνουν δράσεις, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μοσχευμάτων που προσφέρονται από τη ΜΕΘ του ΓΝΑ «Λαϊκού», ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλός. Ενημερωθήκαμε από τον Διοικητή ότι υπάρχουν στο νοσοκομείο συνολικά 17 κρεβάτια ΜΕΘ από τα οποία μέχρι και την περσινή χρονιά μόνο τα  7 κρεβάτια ήταν ενεργά. Σήμερα τα ενεργά κρεβάτια έφτασαν τα 10 με στόχο σύντομα να στελεχωθούν άλλα 4 ώστε να φτάσουν σε ένα σύνολο 14 ενεργών κρεβατιών ΜΕΘ.

Από την πλευρά του Πανελληνίου Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού επισημάναμε στο κ. Διοικητή την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικών φακέλων των μεταμοσχευμένων ασθενών. Για το μεταβατικό αυτό στάδιο ζητήσαμε, να αποκατασταθεί η συνολική μεταφορά των φακέλων, των προγραμματισμένων κάθε φορά ραντεβού μεταμοσχευμένων ασθενών, στα εξωτερικά ιατρεία της ΜΜΝ όπου και παρακολουθούνται.

Προτείναμε ακόμα, τη δημιουργία ιδιαίτερου χώρου, μέσα στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, όπου οι νέοι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, ειδικά οι μεταμοσχευμένοι από πτωματικό δότη, καθ’ όλη τη διάρκεια νοσηλείας τους, να μπορούν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αιμοκαθάρσεις, μέχρι το νέο μόσχευμα να είναι σε θέση να υποστηρίξει πλήρως τη νεφρική λειτουργία.

Αναφερθήκαμε ακόμα, στο χώρο αναμονής των μεταμοσχευμένων ασθενών των εξωτερικών ιατρείων της ΜΜΝ και προτείναμε όπως το παρακείμενο ιατρείο πολλαπλών χρήσεων να χρησιμοποιείται μόνο για ήπιες χρήσεις όπως ανιυπερασικό, διατροφολογικό, κ.τ.λ. ώστε να αποφεύγεται η όποια επαφή με ασθενείς υψηλής μολυσματικότητας γεγονός το οποίο μπορεί να αποβεί καταστροφικό για το μόσχευμα. Ζητήσαμε επίσης, την ανανέωση του εξοπλισμού του τμήματος αιμοληψίας με νέες καρέκλες αιμοληψίας.

Ο Διοικητής κ. Χαρμανίδης άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις προτάσεις και τις επισημάνσεις μας και υποσχέθηκε να πράξει το καλύτερο δυνατό για τη διευκόλυνση των μεταμοσχευμένων ασθενών.

Ευχαριστούμε το Διοικητή του ΓΝΑ «Λαϊκό» για το χρόνο που μας διέθεσε και την προσοχή με την οποία άκουσε τα θέματα που του θέσαμε και θα εργαστούμε από κοινού για την επίλυση των προβλημάτων των νεφροπαθών μεταμοσχευμένων.