Απόδοση Πλήρους Μερίσματος από Μ.Τ.Π.Υ. σε συνταξιούχους μεταμοσχευμένους ρευστών και συμπαγών οργάνων που δεν είχαν συμπληρώσει 35/35 έτη προϋπηρεσίας κατά την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, σύμφωνα με διάταξη που ενσωματώθηκε στον τελευταίο σε ισχύ ασφαλιστικό νόμο, δηλαδή στο ν. 4387/12.05.2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 48 και στην παρ. 10, όσοι ήταν Δημόσιοι Υπάλληλοι και έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω μεταμόσχευσης ρευστού ή συμπαγούς οργάνου, έχοντας συμπληρώσει ενεργή υπηρεσία τουλάχιστον 15 χρόνων και με αναπηρία τουλάχιστον 67%, δικαιούνται πλήρους μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) δηλαδή σε ποσοστό 35/35.

Όσα λοιπόν από τα μέλη μας έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί και παίρνουν μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. αλλά δεν είχαν συμπληρώσει 35/35 έτη προϋπηρεσίας κατά την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης τους, να υποβάλλουν το συντομότερο αίτηση αναπροσαρμογής του μερίσματος τους, ώστε το Μ.Τ.Π.Υ. να τους δώσει το υπόλοιπο που τους λείπει σε πλασματική προϋπηρεσία. Η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να γίνει αυτόματα διότι το Μ.Τ.Π.Υ. δεν διαθέτει λίστα με τους μεταμοσχευμένους ασθενείς.

Ενδεικτικά προτείνουμε στα μέλη μας που πληρούν τις προϋποθέσεις, να κάνουν αίτηση την οποία να καταθέσουν προσωπικά στο Μ.Τ.Π.Υ. και στην οποία να αναγράφονται τα ακόλουθα:

«Παρακαλώ όπως μετά την εφαρμογή του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/α/12-5-2016), άρθρο 48, παρ. 10, αναθεωρήσετε το μέρισμα μου και να μου δοθεί μέρισμα με 35 έτη συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276/α/11-12-2007)»

Η αναπροσαρμογή θα αρχίσει από την ημερομηνία της αίτησης ή από την δημοσίευση του νόμου δηλαδή την 12.05.16 και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Για την πληρέστερη ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε τους δύο σχετικούς νόμους Νόμος 4387/2016 και Νόμος 3620/2007

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μ.Τ.Π.Υ.
Λυκούργου 12, 10551 Αθήνα
2ος όροφος 8.00 -14.00
Τηλ. 2131500121 (κα Πανούσου)