Ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων Εξωτερικών Ιατρείων Νεφροπαθών- Μεταμοσχευμένων Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών

Ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα του Πανελλήνιου  Συλλόγου Μεταμοσχευθέντων  εκ Νεφρού     

για την ηλεκτρονική αποστολή των αποτελεσμάτων εξετάσεων Εξωτερικών Ιατρείων

 Νεφροπαθών- Μεταμοσχευμένων στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείου Αθηνών.

Τα αποτελέσματα των τακτικών εξετάσεων των Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων  εκ Νεφρού  του

Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών  μπορεί να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email που θα

δηλώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος  έφ όσον το επιθυμεί .

Η γνωστοποίηση  του  email  του ασθενούς θα γίνεται  στην γραμματεία των εργαστηρίων των

εξωτερικών ιατρείων (ΙΣΟΓΕΙΟ) του Γ.Λ.Ν.Α.

Έτσι εξασφαλίζεται αφ ενός η άμεση ενημέρωση του Νεφροπαθή-Μεταμοσχευμένου εκ Νεφρού 

χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται και να συνωστίζεται και αφ ετέρου  τελειώνει η ταλαιπωρία

και η γραφειοκρατία   .

                                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                   Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.                                                                Σβάρνας Χρήστος

Η  Γεν. Γραμματέας Δ.Σ

 Μαρκοπούλου  Θεοδώρα